Služba

Tvorba webstránok

Jasné a detailné požiadavky od klienta pomáhajú vývojárovi a dizajnérovi efektívne pracovať na projekte a minimalizovať potenciálne nedorozumenia. Je tiež dôležité udržiavať otvorenú komunikáciu medzi klientom a tímom tvorcov počas celého procesu vývoja webovej stránky.

Potrebujeme

Tvorba webových stránok zahŕňa

  1. Cieľ a účel: Klient by mal jasne definovať cieľ a účel webovej stránky. Či už ide o informačnú stránku, e-obchod, blog, portfólio alebo niečo iné, cieľ by mal byť zreteľný.
  2. Cieľová skupina: Klient by mal identifikovať cieľovú skupinu alebo publikum, ktorého sa webová stránka týka. To pomáha vytvoriť obsah a dizajn, ktoré oslovujú správnych ľudí.
  3. Obsah: Poskytnutie obsahu pre webovú stránku je dôležité. To zahŕňa texty, obrázky, videá a ďalší obsah, ktorý bude zahrnutý na stránke. Kvalitný obsah je kľúčový pre úspech.
  4. Dizajn a štýl: Klient by mal poskytnúť pokyny týkajúce sa vzhľadu a dizajnu webovej stránky. Môže zahrnúť preferovanú farebnú schému, typografiu a obľúbený štýl.
  5. Funkcie a interakcie: Ak sú požadované špeciálne funkcie alebo interakcie (napríklad kontaktný formulár, rezervačný systém, filtrovanie obsahu), klient by mal tieto požiadavky definovať.
  6. Optimalizácia pre SEO: Ak je dôležitá optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), klient by mal určiť kľúčové slová a popísať svoje očakávania ohľadom SEO nastavení.
  7. Hosting a doména: Klient by mal zvážiť, či má už hosting a doménu, alebo či ich potrebuje a akú značku alebo názov domény preferuje.
  8. Rozpočet a časový rámec: Je dôležité, aby klient jasne stanovil rozpočet na projekt a termíny, v ktorých očakáva dokončenie webovej stránky.
  9. Dodatočné požiadavky: Klient by mal spomenúť všetky ďalšie špecifické požiadavky alebo potreby, ktoré má voči webovej stránke.
  10. Konkrétne príklady: Ak existujú webové stránky alebo dizajny, ktoré sa klientovi páčia alebo na ktorých sa inšpiruje, môže byť užitočné tieto príklady zdieľať.